Newsletter

Lista wysyłkowa z tej strony zostaje wstrzymana. Zapraszamy na oficjalną stronę Misji https://jtmglobal.network/pl/ Tam można znaleźć informacje na temat spotkań i oficjalną listę wysyłkową newsletter.