Do kapłanów

Drodzy kapłani!

Zachęcamy was do uważnej lektury orędzi Marii od Bożego Miłosierdzia w kontekście uwidaczniającego się obecnie odstępstwa od wiary katolickiej i do ich rozeznania w Duchu Świętym.

Zapewniamy was o wsparciu modlitewnym.

Zapraszamy na przykład na KsiegaPrawdy.pl lub paruzja.info, a także na strony uwidocznione po prawej stronie na dole (na telefonach komórkowych prawie na samym dole strony).

Istnieją także modlitwy przekazane przez Jezusa szczególnie dla kapłanów (wybrane z nich zamieszczamy poniżej).


Modlitwa, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie pochodzenie

Jezus: „Mój Ojciec wzywa teraz tych wszystkich, którzy po raz pierwszy czytają te Orędzia. Musicie uważnie czytać każde Orędzie. Módlcie się wtedy do Ducha Świętego o Łaskę, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie pochodzenie. Otwórzcie wasze serce, by przyjąć Moje Słowo. Odczujecie Mnie w duszy, gdy będziecie prosić w ten sposób:”

Jezu, jeśli to naprawdę jesteś Ty, proszę, napełnij moją duszę znakiem Swojej Miłości, abym mógł rozpoznać Cię jako Tego, Kim Ty jesteś.

Nie pozwól, abym został zwiedziony przez kłamstwa.

Okaż mi zamiast tego Swoje Miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.


Modlitwa Krucjaty 66

Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu

O drogi Jezu, pomóż mi w każdym czasie pozostać wiernym Twojemu najświętszemu Słowu.

W obliczu przeciwności daj mi siłę do zachowania Prawdy Twojego Kościoła.

Napełnij mnie Łaską, bym tak udzielał świętych sakramentów, jak Ty nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pozostać Ci wiernym, nawet gdy zabronią mi tego czynić.

Uwolnij mnie od więzów oszustwa, które mogą mi grozić, abym głosił prawdziwe Słowo Boże.

Okryj w tym czasie wszystkie Twoje wyświęcone sługi Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i niezłomni w naszym oddaniu się Tobie, nasz umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.


Modlitwa, by oprzeć się ohydzie, która ma nastąpić

Jezus: „Proszę wszystkie Moje [wyświęcone] sługi, by wytrwale się modlili w celu oparcia się ohydzie, która ma nastąpić. Muszą modlić się do Mnie w ten sposób”:

O mój umiłowany Jezu, przyzywam Twojej ochrony i proszę o Twoje Miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr z Twojego Kościoła, aby nie stali się ofiarami antychrysta.

Udziel mi Łask i chroń mnie Swoją Zbroją Siły, abym zmierzył się ze złymi czynami, które mogą być popełniane w Twoje Święte Imię.

Błagam o Twoje Miłosierdzie i w każdym czasie przysięgam moją wierność Twojemu Świętemu Imieniu.

Amen.


W orędziach znajdujemy więcej modlitw i zachęty duchowe dla kapłanów, by pozostali wierni Chrystusowi i Kościołowi katolickiemu. Może u nas w Polsce nauczenie Kościoła jest jeszcze poważane, ale w skali światowej odstępstwo od wiary świętej coraz widoczniej ujawnia się także w strukturach Kościoła, wśród duchowieństwa i to na wysokich szczeblach.