Ochrona danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobiste – adres mailowy oraz imię lub imię i nazwisko – przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i nie są udostępniane publicznie ani osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest internetowa Redakcja biuletynu “Jezus do ludzkości”, dane kontaktowe: info@jezusdoludzkosci.pl (prowadzonego formalnie przez Fundację pro Maria et Veritate, Al. Jerozolimskie 85, lok. 21, 02-001 Warszawa)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłki nowych postów i informacji z newslettera.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże z oczywistych względów odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wysyłki informacji.