Międzynarodowa Godzina Modlitwy Jezus do ludzkości o Uzdrowienie i Ochronę. Sobota, 30 października 2021 r., 15:00 czasu warszawskiego

Ave Maria!

Wszyscy jesteście zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowej Godzinie Modlitwy Jezus do ludzkości o Uzdrowienie i Ochronę, która odbędzie się w sobotę, 30 października 2021 r. o 15:00 czasu warszawskiego.

Ta godzinna Krucjaty Modlitwy jest miejscem, w którym wszyscy mogą się zebrać i zjednoczyć w modlitwie o uzdrowienie i ochronę dla nas i naszych bliskich.

Wnieśmy nasze głosy, jako jedna rodzina i błagajmy Trójcę Świętą o uzdrowienie nas i naszych bliskich z wszelkiego rodzaju chorób, zarówno fizycznych, jak i duchowych, które nas dotknęły. Będziemy prosić o łaski, które pomogą nam żyć zgodnie ze Świętą Wolą Bożą, odrzucić grzech i starać się być w stanie łaski, dzięki Miłości i Miłosierdziu Boga.

Ta międzynarodowa Godzina Krucjaty Modlitwy będzie po angielsku. Tłumaczenia na żywo będą dostępne w następujących językach: niemiecki, francuski, chiński, portugalski, ukraiński (rosyjski), koreański, hiszpański, polski, węgierski, albański, duński i kantoński.

Będziemy odmawiać Różaniec Święty, Modlitwy Krucjaty o uzdrowienie i ochronę oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników.

Zjednoczmy więc nasze serca z międzynarodową grupą Jezus do ludzkości, razem z Dziewicą Maryją, naszą Matką Zbawienia i módlmy się o łaskę wytrwałości, abyśmy mogli ofiarować tak bardzo potrzebne modlitwy i ofiary o uzdrowienie i ochronę naszych bliskich.

Link do rejestracji https://us06web.zoom.us/w/89746658365


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *