Akcje szerzenia orędzi w Europie Środkowo-Wschodniej

Za wiedzą i zgodą Marii od Bożego Miłosierdzia w najbliższej przyszłości będą powoli zapoczątkowane akcje szerzenia orędzi z Księgi Prawdy, informowania o Krucjacie Modlitwy, rozdawania Pieczęci Boga Żywego oraz materiałów ewangelizacyjnych.

Jesteśmy w Księdze Prawdy wezwani przez Pana Jezusa do przekazywania jego orędzi światu w celu szerzenia nawrócenia i przygotowań do Ostrzeżenia i na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Wzmiankowane akcje zostaną podjęte na miarę możliwości organizacyjnych. Szczegóły nie są jeszcze znane. Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt.

Prosimy także o wsparcie modlitewne dla inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *