Wzrost cen Księgi Prawdy przed końcem czerwca 2018 roku

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że zgodnie z wprowadzanym na całym świecie nowym podejściem do wydawania i dystrybucji Księgi Prawdy z dniem 26 czerwca 2018 roku cena książek z polskim tłumaczeniem Księgi wzrośnie niestety prawdopodobnie znacząco. Wynika to z globalnego planu szerzenia Orędzi w postaci książek także w ubogich krajach trzeciego świata.
Aktualizacja wpisu – zobacz adnotację na końcu – przedłużono obowiązywanie starej ceny i podane są nowe ceny.

Wydawanie Księgi Prawdy staje się obecnie wyłączną domeną wydawnictwa Icon House z Wielkiej Brytanii, które zostało powołane specjalnie do tego celu. Wcześniej wydawnictwo to udzielało licencji na druk książek różnym podmiotom z całego świata, w tym dotychczasowemu producentowi polskiego wydania Księgi Prawdy – Fundacji pro Maria et Veritate z Warszawy. Teraz jednak całość produkcji Księgi wraca w ręce oryginalnych wydawców. Decyzja pochodzi od Marii od Bożego Miłosierdzia, nadal otrzymującej prywatne Orędzia od Jezusa, który prowadzi tę Misję z Nieba, i jest ostateczna.

Wspomniana fundacja i sklepik ELGIDO.com będą kontynuować rozprowadzanie Księgi Prawdy dla polskiego czytelnika, jednak w związku z tym, iż cena Księgi Prawdy w świecie zachodnim („in the western world”) ma zostać ujednolicona, będzie ona prawdopodobnie znacząco wyższa, możliwe, że wzrośnie nawet dwukrotnie, albo jeszcze więcej.

Decyzja wynika z nowego globalnego podejścia i potrzeby dotarcia z książkową wersją Księgą Prawdy do krajów trzeciego świata. Przychód ze sprzedaży Księgi Prawdy w krajach świata zachodniego, w skali globalnej bogatego, ma wesprzeć szerzenie Słowa Bożego poprzez subsydiowanie książek dla biednego trzeciego świata. Tak jak powiedział Jezus w Orędziu: „wpływy z książek muszą być wykorzystane do finansowania produkcji pozostałych książek oraz kosztów publikowania we wszystkich językach” (sobota, 23 lutego 2013 roku, godz. 11.50).

Niestety, jako jeden z najuboższych krajów świata zachodniego, obok Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii, musimy się pogodzić z takim obrotem sytuacji i nie jest to dla nas sytuacja finansowo przyjazna.

Obecnie w Polsce na początek czerwca 2018 roku jest na stanie jeszcze kilkaset egzemplarzy różnych tomów Księgi Prawdy (po 24 zł za sztukę) w tym modlitewnika Krucjata Modlitwy (cena 14 zł). Komplet Księgi Prawdy z modlitewnikiem kosztuje 140 zł. Cena wszystkich książek, które zostaną na stanie w dniu 26 czerwca, wzrośnie znacząco według postanowień wydawnictwa Icon House.

Książki można nabyć w sklepie ELGIDO.com w kategorii produktów: Misja Zbawienia. Płatność może zostać odroczona, jeśliby ktoś chciał kupić więcej egzemplarzy Księgi, ale książki po tej cenie będą sprzedawane jedynie do 25 czerwca.

Choćby zmiana podejścia i realiów wydawała się niesłuszna, wierzymy, że Pan Jezus prowadzi Misję poprzez prywatne Orędzia dawane Marii oraz Jej decyzje i daje jej łaski podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć w perspektywie globalnej. W jednym z Orędzi powiedział do Marii: „Daję ci, Moja córko, wyłączne prawo do decydowania, jak ona ma być tłumaczona, rozpowszechniana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być wykonane jedynie za twoją osobistą aprobatą” (23 lutego 2013 roku, godz. 11.50). Pamiętajmy, że książki to tylko jeden z elementów tej Misji, wcale nie najistotniejszy. Ważne jest dbanie o własną duszę i świętość oraz wysiłki podejmowane dla zbawienia innych, szerzenie prawdy i Orędzi w rozmaitych formach, budowanie grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy itd.

Jeśli cena książek – jeszcze nam nie znana – okaże się zbyt wysoka dla przeciętnego czytelnika, który nie będzie mógł wesprzeć w ten sposób produkcji książek w krajach trzeciego świata, pamiętajmy, iż są także inne sposoby lektury i szerzenia Orędzi – druk na własne potrzeby wybranych wybranych Orędzi na zwykłych kartkach papieru. Zachęcamy jednak do wsparcia produkcji Księgi Prawdy w innych językach przez zakup książek.

Adnotacja z dnia 9 lutego 2020. Cena dla biedniejszych krajów świata zachodniego, w tym Polski, została ustalona na niższą niż na Zachodzie Europy, ale wystarczająco wysoką, by przychód pomógł wspierać dalszą produkcję Księgi Prawdy. Wszystkie tomy są no nowo dostępne w sprzedaży, już w nowej cenie. Cena ustalana jest międzynarodowo, jest to 12 euro za tom, w przeliczeniu na polski nieco powyżej 51 zł.
(W redakcji mamy jeszcze stare wykupione kilkadziesiąt egzemplarzy nieużywanego tomu III (ze złym kolorem napisu “Prawdy” na okładce – jedynie zły odcień, ale książka jest pełnowartościowa), na prywatną odsprzedaż za 15 zł sztuka + koszty wysyłki. Dobre na prezent.)

2 Comments on “Wzrost cen Księgi Prawdy przed końcem czerwca 2018 roku”

  1. Szczęść Boże,

    pragnę zamówić jeszcze trzy komplety “Księgi Prawdy” oraz 20 egzemplarzy modlitewnika “Krucjaty modlitwy”. Proszę także dołączyć po 20 “Pieczęci Boga Żywego”, “Szkaplerzy” i “Medalików”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *